Friday, January 6, 2012

Panduan Menjawab Soalan Bahagian D (KOMSAS)

1.      Jumlah isi - 3 isi sahaja. 1 isi = 2 markah.

2.      Perenggan - 3 perenggan.

3.      Setiap isi wajib/mesti disertai dengan huraian atau contoh.

PENTING ! ! ! ! ! Tanpa contoh tiada markah.

4.      Pemarkahan   -   Isi ( 6 markah )
                               -   Bahasa ( 4 markah ).

5.      Topik penting dalam Komsas

bil
Huraian
Markah
1.
Huraikan tema yang terdapat dalam novel yang anda kaji
10
2.
Jelaskan persoalan-persoalan yang terkandung dalarn novel yang anda kaji
10
3.
Huraikan perwatakan watak utama dalam novel yang anda kaji.
10
4.
Bandingkan perwatakan watak utama dengan watak sampingan dengan memberikan contoh yang sesuai.
10
5.
Huraikan mesej/amanat/pengajaran yang anda peroleh dalarn novel yang anda kaji
10
6.
Nyatakan nilai-nilai kemanusiaan yang anda ketahui dan huraikan dengan memberi contoh yang sesuai
10
7.
Jelaskan citra masyarakat yang terkandung dalam novel yang anda kaji
10
8.
Huraikan citra wanita yang dapat dilihat dalam novel yang anda kaji
10
9.
Nyatakan gaya bahasa yang terdapat dalam novel yang anda kaji dan nyatakan contoh yang sesuai
10
10.
Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan latar dan huraikan jenis latar yang anda ketahui
10
11.
Jelaskan teknik plot yang anda peroleh dalam novel yang anda kaji
10

FORMULA MENJAWAB SOALAN KOMSAS
( BARNIAT YANGHORJIN )

BAR     = SABAR
NI         = BERANI
AT        = TAAT
YANG   =  SAYANG
HOR     = HORMAT
JIN       = RAJIN.

Contoh 1

Novel yang saya kaji ialah Novel Ekspedisi karya Mohd. Ghazali Tocheh. Persoalan­persoalan yang terdapat dalam novel ini antaranya persoalan kesabaran menghadapi cabaran hidup. Hal ini dapat dibuktikan pada watak Hadi yang sabar menghadapi karenah bapanya Pak Salleh yang begitu membenci Cikgu Murad sehingga sanggup menuduh Cukgu Murad sebagai penjenayah.

Selain itu, Persoalan keberanian menghadapi pelbagai rintangan dan halangan hidup. Hal ini dapat dibuktikan pada watak Hadi yang amat berani menghadapi bahaya bermalarn berhampiran sungai ketika mengikuti ekspedisi Gunung Itik dan ketika hampir bertembung dengan seekor harimau di dalarn hutan.
Dalam pada itu, ketaatan kepada orang tua antara persoalan yang terdapat dalam novel ini. Hal ini dapat pada watak Hadi yang taat kepada orang tuanya Pak Salleh dan Mak Jamilah supaya belajar dengan bersungguh-sungguh..Begitu juga Hadi taat kepada arahan Pak Musa semasa berada di dalam hutan ketika mendaki Gunung Itik.

Persoalan hormat kepada guru dan orang yang lebih tua. Hal ini dapat dilihat pada watak Hadi yang menghormati gurunya iaitu Cikgu Murad dengan mematuhi nasihatnya.Hadi juga hormat akan ibu bapa Pak Salleh dan Mak Jamilah dengan tidak meninggikan suara semasa bercakap.

Persoalan kerajinan dalam menjalankan tugas. Hal ini dapat dibuktikan pada watak Hadi yang rajin membantu ibu bapa dengan membasuh pinggan selepas makan. Hadi juga rajin membuat keija sekolah dan mengikuti aktiviti di sekolah.

FORMULA BIJAK KOMSAS BAHASA MELAYU
Jelaskan teknik plot yang anda peroleh dalam novel yang anda kaji (10 markah)
KALI MOLOG


KA      =  IMBAS MUKA
LI        =  IMBAS KEMBALI
MO     =  MONOLOG
LOG    =  DIALOG Soalan yang berkaitan dengan gaya bahasa/unsur keindahan* Catatan. Pelajar boleh pilih salah satu formula atau gabung mana-mana 2 formula.

 ASOLI ANAPI

Nyatakan gaya bahasa / unsur keindahan yang terdapat dalamn novel yang anda kaji dan nyatakan contoh yang sesuai.

GUNA FORMULA - ASOLI ANAPI

ASO     =   ASONANSI (pengulangan huruf vokal )
LI         =   ALITERASI (pengulangan huruf konsonan )
ANA     =  ANAFORA ( Pengulangan di awal ayat / baris )
PI          =  EPIFORA ( Pengulangan di akhir ayat / baris )
 SI         =  DIKSI (Pemilihan kata yang sesuai )
LE        =   SIMILE ( Gaya bahasa yang menggunakan kata perbandingan­ seperti, umpama, bagai, bak, laksana, ibarat )
LA        =  HIPERBOLA ( Gaya bahasa kiasan secara berlebih-lebihan )
RA        =  METAFORA ( Gaya bahasa perbandingan secara terns sama ada secara konkrit atau abstrak)

Rangka jawapan

1.     Asonansi. Pengulangan huruf vokal "a". Contohnya, Dengan tembakan yang dilakukan secara serentak itu banyak yang mengenai sasarannya. ( Teks Limpahan Darah di Sungai Semur, m/s 114 ).

2.      Diksi. Pemilihan kata -kata yang sesuai. Contolulya platun, koperal, Askar Melayu. ( Teks Limpahan Darah di Sungai Semur ).

3.      Simile. Contohnya ialah Gema tembakan yang bagaikan bertih digoreng itu ternyata daripada senjata-senjata jenis automatik ( Teks Limpahan Darah di Sungai Semur, m/s 93 ).

4.      Hiperbola. Contohnya, Darahnya mendidih.

5.      Metafora. Contohnya, hujan peluru.

Soalan yang berkaitan dengan bentuk puisi (Sajak, pantun, Syair, Seloka, Gurindam
Nyatakan bentuk puisi yang yang anda kaji dan berikan contoh yang sesuai.

GUNA FORMULA - RABA PASURI

RA        = Rangkap
BA        = Baris
PA        = Patah Kata
SU        = Suku Kata
RI         = Rima Akhir


Sumber: BENGKEL PEMANTAPAN PROFESIONALISME GURU-GURU BAHASA MELAYU PMR 2010 Oleh EN. SABRI BIN CHE SEMAN