Friday, January 6, 2012

PANDUAN MEMBUAT RINGKASAN BAHASA MELAYU PMR

 1. Jumlah perkataan- 80 perkataan sahaja (tulis di bahagian bawah sebelah kanan). 

 2. Perenggan- 1 perenggan. Tiada pengenalan dan kesimpulan. 

 3. Jumlah isi- 5-6 isi sahaja.  

 4. Sintaksis- ringkas dan padat.  

 5. Dilarang menyalin bulat-bulat ayat dalam teks soalan. Cara membina ayat sendiri ialah dengan 
  • menukar dengan perkataan yang sama makna/ seerti. 
  • Menambahkan penanda wacana di pangkal ayat.

 6. Mesti ada 3 penanda wacana ( Selain itu, Sehubungan dengan itu, Justeru, Dalam pada itu, Oleh hal yang demikian, Di samping itu, Namun demikian, Walau bagaimanapun). 

 7. Pengiraan perkataan berikut - SATU PATAH PERKATAAN SAHAJA.   
  • Kata nama khas - nama orang, tempat, judul buku dll  
  • Kata sendi - kepada, daripada, ke, dari.  
  • Kata hubung - biarpun, sungguhpun, walaupun, dll.  
  • Penanda wacana - Selain itu, Sehubungan dengan itu, Justeru, dll  
  • Kata ganda - murid-murid, kuih-muih, hormat-menghormati dll 
  • Kata majmuk - beg tangan, kereta api, adat istiadat dll 
  • Peribahasa/simpulan bahasa - anak emas, ulat buku, hati batu dll

 8. Sila semak kesalahan ejaan, tatabahasa dan tanda baca sebelum menghantar kertas jawapan anda kepada pengawas peperiksaan.

 9. Pemarkahan ringkasan.
  Markah isi ( 10 markah ) - 1 isi = 2 markah.
  Bahasa ( 10 markah ).
  • Bahasa amat baik dan cukup lancar. 
  • Pembinaan ayat berdasarkan kata yang tepat, ayat gramatis.  
  • Penanda wacana yang sesuai.  
  • Ejaan dan tanda baca yang betul.

 10. Kelemahan pelajar membuat ringkasan  
  • Bahasa kurang lancar. 
  • Ayat, ejaan dan tanda baca mempunyai kesalahan ketara. 
  • Memilih ayat dalam petikan atau disalin terus daripada petikan asal. 
  • Melebihi 80 patah perkataan. 
  • Isi kurang. 
  • Pelajar menyalin bulat-bulat teks. Jangan amalkan perbuatan ini. BAHAYA. Markah anda akan ditolak sebanyak 50%.


Sumber: BENGKEL PEMANTAPAN PROFESIONALISME GURU-GURU BAHASA MELAYU PMR 2010

http://www.smktunku.edu.my