Saturday, January 7, 2012

Panduan menulis karangan - jenis cereka, melengkapkan cerita

Karangan Jenis Cereka / Pengalaman / Keperihalan / Gambaran / Situasi memerlukan kekuatan imaginasi dan daya kreatif yang tinggi. Sesuatu yang ditulis itu mungkin berdasarkan pengalaman, pembacaan, atau perbualan.

Cereka

 1. cerita yang hendak ditulis hendaklah berdasarkan tajuknya. 
 2. cuba menulis cerita yang dapat menarik minat pembaca. 
 3. jangan terlalu ghairah mereka-reka cerita yang terlalu banyak khayalan kerana ini akan menyebabkan kamu tidak dapat menyampaikan maksud dengan jelas. 
 4. jangan menulis sampai meleret-leret, berhati-hatilah dengan peruntukkan masa yang diberikan 
Rangka karangan

Pengenalan
Perenggan ke-2 
Perenggan ke-3 
Perenggan ke-4  
Penutup

Karangan jenis melengkapkan cerita
 1. karangan tidak berformat 
 2. berkebolehan membuat ramalan berdasarkan permulaan atau akhir cerita yang diberi  
 3. berbentuk cerita, khayalan, pengalaman, ataupun kehidupan binatang. 
 4. elakan terpesong tema cerita lain daripada tema yang diberi 
 5. memahami maksud cerita yang diberi dan mempunyai gambaran yang jelas tentang sesuatu cerita itu. 
 6. setiap cerita mempunyai nilai-nilai murni seperti bertanggungjawab, tolong-menolog, kasih sayang atau apa saja yang boleh membawa pengajaran. 
 7. walaupun cerita hanya rekaan, tetapi cerita itu mesti boleh diterima akal. 

Sumber: http://tatabahasabm.tripod.com/bank/conkarangan.pdf