Saturday, January 7, 2012

Panduan menulis karangan - catatan diri


Ia merupakan karangan yang mencatatkan kegiatan harian atau peristiwa penting yang berlaku kepada seseorang.

Tarikh, hari atau masa peristiwa berlaku hendaklah dinyatakan. Ini berpandukan kepada soalan. Lihat contoh soalan dibawah:

Persatuan anda telah membuat lawatan ke Kuala Lumpur. Anda diminta menyediakan catatan mengenai lawatan itu.

Berdasarkan soalan , lawatan ke Kuala Lumpur biasanya mengambil masa beberapa hari . Oleh itu format catatan mesti ditulis dalam hari.

Kamu menyambut ketibaan Hari Raya Puasa dengan suasana meriah. Tuliskan cacatan diari kamu bagaimana anda menyambut dan merayakan hari tersebut.

Berdasarkan soalan ini format catatan ialah masa atau jam.

Catatan hendaklah ringkas, tepat dan padat

Tulis catatan mengikut urutan peristiwa

Ayat-ayat hendaklah pendek dan mudah difahami

Sumber: http://tatabahasabm.tripod.com/bank/conkarangan.pdf